Inackorderingstillägg 2018-04-11T09:04:45+00:00

Inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar varje dag. Vanligtvis kan du få bidrag från din hemkommun om du måste bo och studera någon annanstans än hemma. Men i vissa fall kan du få inackorderingstillägg från CSN.

Du kan få inackorderings­tillägg till och med vårterminen det år du fyller 20. Det finns ingen nedre åldersgräns, så du kan få det även om du är under 16 år

För att du ska kunna få inackorderingstillägg måste du studera på heltid. Programmet och den nationella inriktningen som du ska läsa får inte finnas på din hemort. Om den finns på din hemort förväntar vi oss att du studerar där.

Om du skulle bo kvar hemma, skulle du behöva resa minst två timmar varje dag för att komma till skolan. Om en motsvarande utbildning finns inom två timmar från ditt hem kan du dock inte få tillägget, utan då behöver du gå den utbildningen.

Det här räknar vi som ditt hem:

  • Om du bor hos dina föräldrar räknar vi föräldrahemmet.
  • Om du är placerad i familjehem räknar vi familjehemmet som ditt föräldrahem.
  • Om du är gift räknar vi din eller din makes eller makas gemensamma bostad.

Hur mycket du får i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt hem och skolan där du går.
Beställ en ansökningsblankett här på CSN;s hemsida eller hämta på skolan. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Skicka ansökan till CSN:s postadress.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) fylla i och skicka in den. Om du är över 18 år kan du göra din ansökan själv.

För läsåret 2017/18 ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2018.