PROGRAMRÅDET
   
Sigurjón "Sisso" Einarsson, Veterinär

   
Charlotta Olofsson, Driver seminstation, djursjukvårdare

   
Peter Eriksson, Proffstränare trav

   
Susanne Bergman, Ridskolechef

   
Per-Anders Jacobsson, Lantbrukare

   
Anneli Lagergren, Amatörtränare trav

   
Martin Ståhlklo, Hovslagare

   
Katarina Brunlöf, APL-ansvarig, Yrkeslärare

   
Lokala programråd
Enligt gymnasieförordningen ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur de lokala programråden ska organiseras och vilka uppgifter de ska ha är inte reglerat i någon ytterligare förordning.

Väl fungerande lokala programråd kan vara en avgörande förutsättning för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kunna fungera och utvecklas.

De lokala programråden kan bidra till en organiserad och nära samverkan mellan skola och arbetsliv.
I de lokala programrådens arbete kan även elevernas synpunkter hämtas in.


Uppgifter för lokala programråd
Uppgifter för de lokala programråden kan bestå i att:

  • Hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Hjälpa huvudmannen att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
  • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
  • Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
  • Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram
       utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet

  • Copyright © 2014 Nytorps Hästgymnasium.