PROGRAMRÅDET
Maggan Håkansson Maggan Håkansson, Hippolog inriktning hoppning, Naturbrukslärare

   
Therese Hyllsjö Therese Hyllsjö, Professionell travtränare

   
Martin Ståhlklo Martin Ståhlklo, Hovslagare

   
Birgitta Nordlund Birgitta Nordlund, Yrkeslärare

   
  Anneli Lagergren, Professionell travtränare

   
Lokala programråd
Enligt gymnasieförordningen ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur de lokala programråden ska organiseras och vilka uppgifter de ska ha är inte reglerat i någon ytterligare förordning.

Väl fungerande lokala programråd kan vara en avgörande förutsättning för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kunna fungera och utvecklas.

De lokala programråden kan bidra till en organiserad och nära samverkan mellan skola och arbetsliv.
I de lokala programrådens arbete kan även elevernas synpunkter hämtas in.


Uppgifter för lokala programråd
Uppgifter för de lokala programråden kan bestå i att:

  • Hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Hjälpa huvudmannen att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
  • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
  • Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
  • Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram
       utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet

  • Copyright © 2014 Nytorps Hästgymnasium.