Välkommen på en "Prova-Nytorps-Hästgymasium-dag"!

Tycker du valet av gymnasium är svårt?
Funderar du på att söka till Nytorps Hästgymasium?
Du får gärna komma till vår skola på en "Prova-Nytorps-Hästgymasium-dag".
Under en dag följer du alla aktiviteter i klassrum, stall och ridhus.
En elev och en personal är dina "Dag-mentorer".
Om du behöver övernatta går det naturligtvis att ordna.

Ring Birgitta Nordlund för att boka din "Prova-Nytorps-Hästgymasium-dag"!
070-288 83 05
eller mejla info@nytorpshastgymnasium.se

Copyright © 2015 Nytorps Hästgymnasium AB.