Sjukanmälan2018-10-05T10:05:01+02:00

Regler för sjukanmälan

Sjukanmälan görs innan skoldagen börjar via SMS/telefon till 072-739 33 93

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform så är deltagandet i undervisningen obligatoriskt när man väl accepterat sin utbildningsplats, se Skollag 15 kap, 16§.

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk, och du kan bli återbetalningsskyldig för studie-/inackorderingsstöd! Läs mer på CSN

Om eleven är under 18 år

  • Vårdnadshavare är skyldig att anmäla sjukfrånvaron dagligen till skolan.
  • Vid längre och/eller upprepade sjuktillfällen kontaktar mentor elev och vårdnadshavare för att följa upp sjukfrånvaron.
  • Vid mer än fem dagars sammanhängande sjukfrånvaro ska eleven, på begäran, lämna in ett läkarintyg som styrker frånvaron.
  • Vid upprepad korttidsfrånvaro p g a sjukdom ska eleven på begäran, lämna in ett läkarintyg som styrker frånvaron.
  • Om och när denna begäran ska ske bedöms från fall till fall.

Om eleven är över 18 år

  • Eleven är skyldig att anmäla sjukfrånvaron dagligen till skolan.
  • Vid längre och/eller upprepade sjuktillfällen kontaktar mentor eleven för att följa upp sjukfrånvaron.
  • Vid mer än fem dagars sammanhängande sjukfrånvaro ska eleven, på begäran, lämna in ett läkarintyg som styrker frånvaron.
  • Vid upprepad korttidsfrånvaro p g a sjukdom ska eleven på begäran, lämna in ett läkarintyg som styrker frånvaron.
  • Om och när denna begäran ska ske bedöms från fall till fall.