Naturbruksprogrammet Hästhållning

Nytorps hästgymnasium (NYT) skolkod 2114

Som elev hos oss profilerar du din utbildning utifrån dina speciella intresseområden. Syftet med utbildningen är du blir konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och få engrundläggande högskolebehörighet Det finns möjlighet att läsa utökad behörighet och det går även att välja bort högskolebehörigheten och istället läsa fler kurser om djur.

Hästskötarexamen: Vi utbildar våra elever med målet att de ska göra yrkesprov för hästskötare. Ett avlagt och godkänt prov är en bekräftelse på gott yrkeskunnande och ett krav för att antas till yrkesprov för ridlärare level 1, unghästutbildare och beridare.

Tappskokompetens: I vår utbildning får du lära dig att rikta skor, raspa och slå på tappskor, och utrusta hästarna med rätt skärpningsmedel.

Elevutrustning: Alla elever får jodpurs med stålhätta, arbetskläder och en skoldator.

År 1.

Under ditt första år får du lära dig om hur djur i allmänhet och hästar i synnerhet fungerar. Olika djurslags beteenden, behov och skötsel. Vi spenderar mycket tid i stallet och du lär dig hästskötsel och både rider och kör. Detta är en viktig grund att ha med sig till årskurs två och tre då du får fördjupa dig inom dina specialintresseområden Ridning eller trav.

Efter det första året har du goda grundkunskaper i ridning och djurkunskap, både i teoretiskt och praktiskt.

År 2-3 läser du din profil, ridning, trav eller hästinriktad djurvård.

Ridning

Utöver häst och stallskötsel lär du dig mer om hästars utbildning och träning. Lektionerna varierar mellan dressyr, hoppning, ridning i terräng, longering, tömkörning, löshoppning samt teori. Teorilektonerna tar upp bl.a hästens gångarter och hoppteknik, träningsplanering, träningslära och förebyggande hälsovård.

Trav

Med häst och stallskötsel som grund lär du dig bl.a. om, travhästens träningsmetoder, träningsprogram och utbildningsgång. Du får lära dig körning i grupp och individuellt, tempokörning med pulsmätning, tempobedömning och tidtagarövningar, utrustning och balansering. Du blir väl insatt i travsportens organisation och verksamhet och får goda grundkunskaper till en framtida karriär som hästskötare och tränare.
Information om travsportens olika licenser hittar du här

Våra profiler ger dig en grund för framtida yrkesval

APL

Du har totalt 15 veckor praktik (APL) där du är ute hos våra praktikgårdar. Vi har många samarbetspartners och du erbjuds en bred praktik med hög kvalité. Möjlighet finns att göra praktik utomlands i årskurs 3.