Naturbruksprogrammet HÄST2018-10-09T06:14:24+00:00

Naturbruksprogrammet Häst

Nytorps hästgymnasium (NYT) skolkod 2114

Som elev hos oss är tanken att du utifrån en gemensam grund i Naturbruksprogrammet profilerar din gymnasieutbildning utifrån dina speciella intresseområden. Vårt samarbete med arbetsmarknaden genomsyrar hela din utbildning.

Syftet med utbildningen är du blir konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Vår programplan ger dig grundläggande högskolebehörighet. För de som vill erbjuds utökad behörighet och möjlighet finns att välja bort högskolebehörigheten och istället läsa fler kurser om djur.

Hästskötarexamen: Vi utbildar våra elever med målet att de ska göra yrkesprov för hästskötare. Ett avlagt och godkänt prov är en bekräftelse på gott yrkeskunnande och ett krav för att antas till yrkesprov för ridlärare level 1, unghästutbildare och beridare.

Tappskokompetens: I vår utbildning får du lära dig att rikta skor, raspa och slå på tappskor, och utrusta hästarna med rätt skärpningsmedel.

Elevutrustning: Alla elever får jodpurs med stålhätta, profiljacka och en skoldator.

Våra profiler ger dig en grund för framtida yrkesval

Ridning

Utöver häst och stallskötsel lär du dig om hästars utbildning och träning enligt utbildningsskalan. Ryttarens sits och inverkan. Hästens gångarter och hoppteknik, Träningsplanering, sam grenspecifik träning, löshoppning, longering, tömkörning.

Du väljer själv om de vill inrikta sig mot en framtida karriär som ryttare, tex beridare, unghästutbildare eller tävlingsryttare, eller om de hellre vill ha en pedagogisk inriktning för framtida jobb som ridlärare. Stuteriverksamhet och att driva hästverksamhet med inackorderingar är andra yrken som vår utbildning ger eleverna en bra grund för.

Vill du söka till Hippologen läser du utöver den grundläggande högskolebehörigheten även matematik 2a.
Mer information om antagningsprov mm hittar du här.

Trav

Med häst och stallskötsel som grund lär du dig bl.a. om, travhästens träningsmetoder, träningsprogram och utbildningsgång. Du får lära dig körning i grupp och individuellt, tempokörning med pulsmätning, tempobedömning och tidtagarövningar, utrustning och balansering.

Du blir väl insatt i travsportens organisation och verksamhet och får goda grundkunskaper till en framtida karriär som proffstränare. Information om travsportens olika licenser hittar du här.

Vidare utbildningar är tex. utbildningsstegen inom travet bl.a. genom Hästsportens Folkhögskola, där du kan gå Fördjupningskurs Trav och därefter kunna bli professionell travtränare genom Proffstränarkursen.

Du kan också gå Hippologutbildningen, med Sveriges Lantbruksuniversitet som huvudman, inriktning Travhäst som ges på Wången.