APL

Under minst 15 veckor av den totala utbildningstiden kommer du få arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger dig värdefulla erfarenheter ute på företag och organisationer. Det är din profil som visar vägen till APL-platserna.

Från skolan tar vi ansvar för att du får en väl insatt och yrkeskunnig handledare när du är ute på din praktik.
Alla elever som går på gymnasiets yrkesprogram med minst 15 veckors praktik är försäkrade hos Kammarkollegiet www.kammarkollegiet.se

Skolans programråd arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra våra APL-platser.