Frågor & Svar2018-10-05T05:41:26+02:00

Frågor & Svar

Har skolan egna hästar?

Ja, vi har både rid- och travhästar.

Får eleverna ha era hästar på foder på skolloven?

Ja det stämmer! Under sommarlovet går våra hästar ut på utbildning, träning och tävling i 3 månader.

Skolans elever har företräde till hästarna under förmånliga villkor. Skolan betalar te.x. hovslagare, maskprov (avmaskning vid behov) samt alla tävlingsavgifter. Fodervärden får med full utrustning till hästen samt erbjuds att träna för skolans lärare. De får även träna för externa tränare samt tävla dem om de vill!

Jag har hört att man får träna extra hos er, stämmer det?

Ja! Precis som i alla andra kurser har skolan ett ansvar för att alla elever uppnår minst godkänt.
Om t.ex. en elev har höga betygsmål i ”Ridning och körning” och är svag i körning i förhållande till betygsmålet, får denna elev extra undervisning för att nå betygsmålet.

Våra lärare har även undervisning utanför skoltid för de elever som är intresserade. En stor fördel med det är att eleven då ofta får privatundervisning. Lärarna rider även ut med eleverna och undervisar dem i hur man arbetar hästen i terrängen. Denna undervisning är helt kostnadsfri!

Är det mycket körning är det hos er jämfört med andra skolor med samma program?

Nej, det stämmer inte. Det handlar i så fall om hur respektive skola väljer att förlägga och fördela kurserna över kurstiden.

Vi har valt att förlägga hela kursen “Ridning och körning” i årskurs 1 eftersom den ligger till grund för kurserna ”Ridning” och ”Trav”, vilka ingår i respektive inriktning som man väljer inför läsår 2. Det är generellt lättare att lära sig köra än att rida vilket innebär att för en del elever blir det extra undervisning/mer ridning på lektionstid för att eleverna ska ges möjlighet att nå sina betygsmål.

Hur mycket ridning är det hos er jämfört med andra skolor?

I årskurs ett rider eleverna en gång i veckan och kör en gång.

I årskurs två och tre har rideleverna ridning på schemat två gånger i veckan.

Hästarna finns dessutom att tillgå på helger och lov om någon elev vill rida mera.

Hur fungerar boendet hos er?

Vi erbjuder elevboende i vår lägenhet på skolhusets övervåning, där det finns 5 enkelrum. De elever som har häst med sig till skolan har företräde till rummen.

Vi har också tecknat avtal med Bollnäs bostäder vilket gör att elever som väljer att bo i lägenhet i Arbrå får två hyresfria månader på sommaren om de lämnar in sin lägenhetsnyckel.

Har ni eget stall?

Ja, vi har ett nyrenoverat stall med 11 boxar.

Stallhyran är 1000:-/månad och man kan välja att ingå i ”kollektivet” som turas om med ut- och insläpp samt nattningar, eller köpa till utsläpp på vardagar för 500 kronor i månaden, alternativt helpension på vardagar för 3000 kronor i månaden.

Får man ta med sig egen häst?

Ja, det får man gärna göra. Man kan köpa till både foder och strö till självkostnadspris om man vill.

Får man rabatt om man har egen häst i undervisningen?

Ja, när eleven har med sig sin häst i undervisningen ersätter vi varje lektionstillfälle med 100 kr per tillfälle.

Om din häst går med i undervisningen med annan elev utgår dubbel ersättning, dvs 200 kronor per tillfälle.

På detta sätt blir det ganska lätt för våra elever att få ”gratis” stallhyra.