Vi som jobbar på skolan

Birgitta Nordlund

Rektor
Ridning och körning, Ridning, Entreprenörskap

rektor@nytorpshastgymnasium.se
birgitta@nytorpshastgymnasium.se

Katarina Brunlöf

APL-ansvarig, Ridning och Körning, Trav, Djurhållning, Djuren i Naturbruket, Naturbruk

katarina@nytorpshastgymnasium.se

Eva Andersson 

Matematik, Biologi, Djurens biologi, Djursjukvård, Sällskapsdjur, Hundkunskap

eva@nytorpshastgymnasium.se

Lena Mårtensson

Svenska, Engelska, Religion, Historia, Samhällskunskap, Idrott.

 lena@nytorpshastgymnasium.se

Camilla Björklund

Skolsköterska

skolsk@nytorpshastgymnasium.se

Monica Lindberg

Studie- och yrkesvägledare

Kontakt via rektor
rektor@nytorpshastgymnasium.se

Karin Andersson

Psykolog, Kurator

Kontakt via rektor
rektor@nytorpshastgymnasium.se

Jens Årnevall

Administration, IT, Fastighet

jens@nytorpshastgymnasium.se