Träna/tävla våra hästar

På fritiden får våra elever gärna träna och tävla våra skolhästar. Skolan betalar anmälningsavgifter till tävlingarna.