Inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar varje dag. Vanligtvis kan du få bidrag från din hemkommun om du måste bo och studera någon annanstans än hemma. Men i vissa fall kan du få inackorderingstillägg från CSN.

  • Du kan få inackorderings­tillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Det finns ingen nedre åldersgräns, så du kan få det även om du är under 16 år.
  • För att du ska kunna få inackorderingstillägg måste du studera på heltid.
  • Programmet och den nationella inriktningen som du ska läsa får inte finnas på din hemort.
  • Om du skulle bo kvar hemma, behöver det vara minst två timmars restid varje dag för att komma till skolan. Om en motsvarande utbildning finns inom två timmar från ditt hem kan du inte få tillägget, utan då behöver du gå den närmare utbildningen.

Det här räknas som ditt hem:

Om du bor hos dina föräldrar räknar vi föräldrahemmet.
Om du är placerad i familjehem räknar vi familjehemmet som ditt föräldrahem.
Om du är gift räknar vi din eller din makes eller makas gemensamma bostad.
Hur mycket du får i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt hem och skolan där du går.

Beställ en ansökningsblankett på CSN;s hemsida https://www.csn.se/blanketter.html
Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) fylla i och skicka in den.
Om du är över 18 år kan du göra din ansökan själv.