Programrådet

Sigurjón ”Sisso” Einarsson, Veterinär

Peter Eriksson, Proffstränare trav

Susanne Bergman, Ridskolechef

Per-Anders Jacobsson, Lantbrukare

Anneli Lagergren, Amatörtränare trav

Katarina Brunlöf, APL-ansvarig, Yrkeslärare

Lokala programråd

Enligt gymnasieförordningen ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.

De lokala programråden kan bidra till en organiserad och nära samverkan mellan skola och arbetsliv. I de lokala programrådens arbete kan även elevernas synpunkter hämtas in.

Uppgifter för lokala programråd

Uppgifter för de lokala programråden kan bestå i att:

  • Hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Hjälpa huvudmannen att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
  • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
  • Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
  • Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet