Program

Nytorps hästgymnasium (NYT) skolkod 2114

Som elev hos oss är tanken att du utifrån en gemensam grund i Naturbruksprogrammet profilerar din gymnasieutbildning utifrån dina speciella intresseområden. Vårt samarbete med arbetsmarknaden genomsyrar hela din utbildning.

Syftet med utbildningen är du blir konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Vår programplan ger dig grundläggande högskolebehörighet. För de som vill erbjuds utökad behörighet och möjlighet finns att välja bort högskolebehörigheten och istället läsa fler kurser om djur.

Våra profiler ger dig en grund för framtida yrkesval

Ridning

Utöver häst och stallskötsel lär du dig om hästars utbildning och träning enligt utbildningsskalan. Ryttarens sits och inverkan. Hästens gångarter och hoppteknik, Träningsplanering, sam grenspecifik träning, löshoppning, longering, tömkörning.

Du väljer själv om de vill inrikta sig mot en framtida karriär som ryttare, tex beridare, unghästutbildare eller tävlingsryttare, eller om de hellre vill ha en pedagogisk inriktning för framtida jobb som ridlärare. Stuteriverksamhet och att driva hästverksamhet med inackorderingar är andra yrken som vår utbildning ger eleverna en bra grund för.

Med en avlagd hästskötarexamen och därefter 6 månaders praktik är du behörig att söka till Hippologen. Yrkesmöjligheterna efter Hippologprogrammet är flera, bl.a. ridlärare, stallchef, tränare, egen företagare, lärare på hästinriktade gymnasieskolor m.m.

Trav

Med häst och stallskötsel som grund lär du dig bl.a. om, travhästens träningsmetoder, träningsprogram och utbildningsgång. Du får lära dig körning i grupp och individuellt, tempokörning med pulsmätning, tempobedömning och tidtagarövningar, utrustning och balansering.

Du blir väl insatt i travsportens organisation och verksamhet och får goda grundkunskaper till en framtida karriär som proffstränare. Information om travsportens olika licenser hittar du här.

Vidare utbildningar är tex. utbildningsstegen inom travet bl.a. genom Hästsportens Folkhögskola, där du kan gå Fördjupningskurs Trav och därefter kunna bli professionell travtränare genom Proffstränarkursen.

Du kan också gå Hippologutbildningen, med Sveriges Lantbruksuniversitet som huvudman, inriktning Travhäst som ges på Wången.

Djursjukvård

Här får du kunskaper om att sköta både sjuka och friska djur. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap i sjukdomslära, lagar och bestämmelser som rör arbete med skadade och sjuka djur.

Du får en yrkesexamen inom djurens- hälso- och sjukvård. Med den här examen blir du mycket attraktiv på arbetsmarknaden eftersom bristen på utbildad personal är stor inom det här området i Sverige.

Djurparksdjur

Här får du lära dig att sköta och vårda olika sorters djur. Du lär dig bl.a. om att hantera och sköta djurparksdjur och djuranläggningar. Djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbete med djur och djurhållning i offentlig förevisning. Det här är utbildningen för dig som vill uppleva hur det är att jobba nära djuren och lära dig djuparksarbetet på riktigt.

APL

Under minst 15 veckor av den totala utbildningstiden kommer du få arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger dig värdefulla erfarenheter ute på företag och organisationer. Det är din profil som visar vägen till APL-platserna.

Från skolan tar vi ansvar för att du får en väl insatt och yrkeskunnig handledare när du är ute på din praktik.
Alla elever som går på gymnasiets yrkesprogram med minst 15 veckors praktik är försäkrade hos Kammarkollegiet www.kammarkollegiet.se

Skolans programråd arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra våra APL-platser.

Välkommen till en ”Prova-Nytorps-Hästgymasium-dag”!