På Trogsta hästsemin har Lotta och Sten Bodin bedrivit hästavel sedan 1995. Här semineras hundra till hundrasjuttio stycken ston om året och mellan hagarna står lilla ponnyn Fritte på 42 år som varit med sedan start.

– Unikt för oss är att vi inte har någon egen avelshingst på gården utan det är endast transportsperma som gäller, berättar Lotta. Vi har även alla ston var för sig i egen hage, så det blir kanske lite mer spring för oss som jobbar men vi har på det är viset bra koll på alla hästar. Det blir naturligt för eleverna att lära sig att kolla till och hälsa på alla hästarna vid fodring och vattning. Det är på det viset enklare att hitta om hästarna till exempel har sår eller något liknande.

På gården är det förutom Sten och Lotta en anställd, samt att det brukar finnas en eller två praktikanter under avelssäsongen.

– De senaste tre åren har vi faktiskt anställt någon av de eleverna som haft sin praktik här under våren så de fått fortsatt sommarjobb. Eleverna från Nytorps Hästgymnasium brukar ha en bra grund och vara väl förberedda så de vet vad som gäller, vilket är en fördel. Under sin praktiktid här får eleverna göra alla förekommande stallsysslor. De är med vid alla undersökningar vilket innebär mycket hantering av ston och föl. Men ska 30-40 ston undersökas en förmiddag så blir det mycket spring mellan hagarna för eleverna, berättar Lotta och skrattar.